TU Delft

Ivo Bouwmans

dr.ir. Ivo Bouwmans
docent / lecturer

I.Bouwmans@TUDelft.NL

T: (+31)(0)15 27 84807
kamer / room: A3.240

Onderwijs

Education

Onderzoek

Lopende projecten

 • Wisselend, i.v.m. onderwijs(management)taken

Afgeronde projecten

 • Next Generation Infrastructures: deelprogrammaleider Understanding Complex Networks
 • Next Generation Infrastructures: project Understanding Complex Networks: an Interactive Approach
 • integratie van duurzame-energiesystemen in de energie-infrastructuur
 • ENET-L: energienetwerk van de TU Delft
 • waterstof: Vergroening van Gas
 • het nuttig gebruik van afval voor energieopwekking en in de industrie
 • vermindering van milieubelasting in het kader van het Convenant Verpakkingen II
 • scenariostudie naar de toekomstige energievoorziening in Nederland
 • toepassing van biomassa
 • energiekaart gemeente Delft
 • tarieven in de geliberaliseerde gasmarkt
 • The Environment and Energy Directory
 • de Grondstoffenstudie: fossiele grondstoffen/petrochemie & minerale grondstoffen
 • de discussielijst GT-ATMDC over atmosferische dispersie van chemicaliën
 • GRNSD, the Global Research Network on Sustainable Development

Google Scholar-profielpagina: klik hier.

Research

Current projects

 • Varying, due to educational and educational management tasks

Previous projects

 • Next Generation Infrastructures: Understanding Complex Networks subprogramme leader
 • Next Generation Infrastructures: project Understanding Complex Networks: an Interactive Approach
 • integration of sustainable energy systems in the energy infrastructure
 • ENET-L: the electronic energy network of Delft University
 • hydrogen: the Greening of Gas
 • the useful application of waste for generation of energy and in the industries
 • reduction of the environmental load in the framework of the "Convenant Verpakkingen II"
 • scenario study on the future energy supply in the Netherlands
 • application of biomass
 • energy map for the municipality of Delft
 • tariffs in the liberalised gas market
 • The Environment and Energy Directory
 • the 'Grondstoffenstudie': fossil resources/petrochemistry & mineral resources
 • the discussion list GT-ATMDC on atmospheric dispersion of chemicals
 • GRNSD, the Global Research Network on Sustainable Development

Google Scholar Profile Page: click here.

Overig

 • Sinds 2008 is Ivo lid van de CCFO (Centrale Commissie Financiële Ondersteuning).
 • Van 2005 tot 2017 was hij opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde.
 • Van 2005 tot 2010 was hij lid van het Cultuurteam van de TU Delft, een onafhankelijke adviesgroep van het CvB.
 • Van 1998 tot oktober 2002 was hij voorzitter van de Onderdeelcommissie (OdC) van de faculteit TBM.
 • Ivo was lid van de Opleidingscommissie (OC) en de Examencommissie van de faculteit TBM.

Miscellaneous

 • Ivo has been member of the CCFO (the TU Delft Committee for Financial Assistance for students under special circumstances) since 2008.
 • From 2005 to 2017 he was Director of Studies of the bachelor’s degree programme Technische Bestuurskunde.
 • From 2005 to 2010 he was member of the Culture Team of TU Delft, an independent advisory group to the Board of the University.
 • From 1998 to October 2002 he was chair of the Onderdeelcommissie (a sub-committee of the University’s Employees Council).
 • Ivo was member of the Study Programme Committee and the Examination Committee of the Faculty.
 • "Ivo Bouwmans" is pronounced /'ivoʊ 'baʊmɑns/ ("EEvo BOUGHmahns").

Curriculum Vitae

Ivo studeerde in 1986 af aan de Faculteit der Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Delft op het onderwerp onderzeese gasontsnappingen. In 1992 promoveerde hij op het proefschift The Blending of Liquids in Stirred Vessels. Van 1991 tot 1995 werkte Ivo bij Interduct, het instituut voor schone technologie van de TU Delft. Sinds november 1995 werkt hij in de sectie Energie & Industrie van de faculteit Techniek, Bestuur & Management, waar hij sinds 2017 Opleidingsdirecteur is van de Masteropleiding Complex Systems Engineering & Management.

Curriculum Vitae

Ivo graduated at the Faculty of Applied Physics of Delft University of Technology on the subject of Underwater Gas Escapes in 1986. He received his PhD in 1992 for the thesis The Blending of Liquids in Stirred Vessels. From 1991 to 1995, Ivo worked at Interduct, Delft University Clean Technology Institute. Since November 1995 he works in the group of Energy & Industry of the faculty of Technology, Policy & Management, where he has been Director of Studies of the Master studies Complex Systems Engineering & Management since 2017.

En...

Zie voor Ivo's overige bezigheden zijn Informele Huispagina.

And...

For Ivo's other activities, see his Informal Home Page.Auteur/author: i.bouwmans - 2019